« Prev     Next »
周日. 周一. 周二. 周三. 周四. 周五. 周六.
  1
  
 2
  
 3
  
 4
  
 5
  小学部张德玫申请录制视频课
 6
  
 7
  
 8
  
 9
  
 10
  下午2:30 全区安全教研活动
 11
  陈源樟 下午第2、3节,物理教研
 12
  小学部张德玫申请录制视频课
 13
  
 14
  
 15
  
 16
  
 17
  英语教研活动
 18
  下午 ...
 19
  
 20
  
 21
  
 22
  
 23
  
 24
  
 25
  
 26
  
 27
  
 28
  
 29
  
 30
  
 31
  
   
点击格子内的数字打开登记,若场地有冲突,请与科研室协调,钥匙到总务处领取,技术支持请找网络中心。